Nandini Bedi

Intercultureel trainingen voor India

Welcome! Namaskaar! Welkom!

India roept U

Met over een miljard mensen, 65% onder de leeftijd van 35, en een GDP van 8%, wordt het steeds moeilijker om India te vermijden.Organisatie in chaos

Wat bedoelt een Indiër met het schudden van zijn hoofd; ja, nee of misschien? Of alle drie? India blijft verwarren door de tegenstellingen die de meeste westerlingen zien, horen en ervaren. Deze paradoxen zijn geen geheim van de Indiase cultuur, maar zoals met alle schijnbare tegenstellingen, zijn ze beter te begrijpen als je er met de juiste hulpmiddelen naar kijkt.

 

Waarom intercultureel training?

India staat sinds de GRTS-onderzoeken van 2003/2004 in de top zeven van landen die uitdagend zijn om in te werken. Ook in 2014 blijkt dat het een plek is met een zeer hoog aantal mislukkingen op het gebied van zakenopdrachten. Een van de belangrijke redenen die hiervoor wordt gegeven is de cultuur.

De hulpmiddelen die ik te bieden heb, zijn:

♦  Trainingen en consultancy voor het succesvol samenwerken met Indiërs en/of wonen en werken in India.

♦ Leiderschap trainingen voor managers, waarin interculturele voorbeelden worden gebruikt om vaste gedragspatronen onder de loep te nemen.

♦  Gezinstrainingen - in veel situaties komen de andere leden van het gezin meer in aanraking met de plaatselijke cultuur en hebben ze daarom eengrotere behoefte aan cultuurtraining.

♦  'Wonen en werken in Nederland'. Vaak bekijkt een buitenlander de culturele patronen van zijn of haar gekozen land vanuit een verrassende nieuwe invalshoek.

 

De nut van een training in Indiase zaken cultuur

De 'Brookfield Global Relocation Trends Survey' (GRTS) wordt in de zakenwereld als een van de meest betrouwbare informatiebronnen op het gebied van vestiging elders in de wereld beschouwd. India wordt hierin genoemd als het land dat de grootste uitdaging vormt voor zakenmensen en administrateurs.

India is:

♦  in de 8e plaats als het gaat over landen die gekozen zijn voor zakenopdrachten

♦  in de derde plek wat betreft uitdagingen voor Expats en project leiders

♦  in de derde plek als het gaat over mislukkingen van zakenopdrachten

50% van de Expat ondervraagden aan deze survey gaf aan dat cultureel verschillen de grootste uitdaging was.

Indiërs die elders gingen wonen en werken gaf aan dat cultuur verschillen en partner werkgelegenheid de twee grootste uitdagingen waren (iedere 63%).

89% van de ondervraagden beschouwt een interculturele voorbereiding als nuttig of zeer nuttig. 0% gaf aan die van weinig of geen waarde te vinden. 74% van de ondervraagde bedrijven bood een interculturele training.

Nandini Bedi

Jan Vermeerlaan 6 2343 CV Oegsgeest Netherlands

+(31) 640312946 info AT nandinibedi.com