East is East and West is West and the two shall meet in you

to get going , scroll down or

Welcome

You want to communicate in the world’s first language. You sing in English. You hear it everyday, you speak it and you write it as well. But you want to challenge yourself to be more precise, more fluent, more creative. You want to get from some English to awesome English.

U wilt in de alleerste taal van de wereld communiceren. U zingt in het Engels. U hoort het elke dag en u spreekt en schrijft de taal. Maar u wilt uw zelf uitdagen om het nog beter, nog meer precies, nog creativer uit te drukken.

You are looking to understand the cultural nuances of your colleagues or partners in India or in the Netherlands. To understand the other, begin with yourself.

U wilt de cultuur verschillen tussen uw zelf en uw Indiase /Nederlandse collega beter begrijpen. Begin met naar uw zelf te kijken.

You are looking for a team building activity with your colleagues or friends. It would be great to also connect it to a greater cause. Eating less meat for example.

U bent op zoek naar een team activiteit met collega’s of vrienden. Het zou fantastisch zijn om met een hogere doel te kunnen verbinden. Minder vlees eten bijvoorbeeld.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close