Awesome English

  • Tailor made lessons to help high school and university students and teachers with their academic careers
  • Engels lessen op maat om middelbare leerlingen en Universiteit studenten en docenten te helpen met hun academische careeres
  • A focus on formal, clear and correct written and spoken English and an awareness of intercultural nuances..
  • Lessen/cursussen met een focus op duidelijk, precies gesrpoken en geschreven Engels en bewustheid van intecultureel nuance.
  • A book club to keep you reading books, talking and (sometimes) watching excerpts of European and Indian films on classics
  • Een boekenclub om U te laten lezen, en praten en (soms) te laten kijken naar filmstukken van classics uit Europa en India.
  • Meeting in small groups to converse
  • Samen bij elkaar komen om te converseren.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close